Sign In
Kopenhag
1346

​​​​​​​​​Kopenhag 2014 yılında Avrupa’nın yeşil başkenti seçilmiştir. Şehir, akıllı şehir konseptine global perspektiften bakarak ve şehir sakinlerinin bu sürece dahil olmasını sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı, büyümeyi ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Kopenhag, akıllı şehir girişiminde, yedi kamu birimi işbirliği yaparak beraber çalışmakta, oluşturulan proje koordinasyon kurulu bir temel strateji üzerinden önemli atılımları belirlemektedir. Şehir veri platformu, şehir haritası, ortaklarla büyük veri platformu, Kopenhag çözüm laboratuvarı, hareketli/taşınabilir projeler, akıllı ulaşım sistemleri (ITS) ve dijital altyapı öncelikli konular olarak belirlenmiştir.

Kopenhag’ın akıllı şehir vizyonu: temiz, sağlıklı, karbon salınımının olmadığı, yeşilin ve mavinin ön plana çıktığı, bisiklet sürenler için dünyanın en iyi şehri olmaktır .1

Kopenhag Akıllı Şehir Stratejisi2

Akıllı Şehir Paydaşları

Kopenhag, akıllı şehirler stratejisi ve uygulamaları farklı birimlerden bir araya getirilen görevlilerin oluşturduğu komite tarafından yönlendirilmektedir .3 Ortak projelerin desteklenmesi amacıyla Kopenhag Çözüm Laboratuvarı, yerel yönetimleri, vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve araştırma merkezlerini, başta Telekom şirketleri olmak üzere akıllı şehir sistem entegratörlerini ve şirketleri bir araya getirmektedir.

Kopenhag Akıllı Şehir uygulamasında paydaş katılımı sadece proje uygulamasından ibaret değildir. Yeni kurulan genç ve yenilikçi şirketler dahil tüm paydaşların planlama, karar alma, uygulama ve izleme aşamalarına dahil edilmesi sosyal katılım prensibinin özünü oluşturmaktadır. Bu nedenle paydaşlar ve sosyal katılım prensibi akıllı şehir stratejisinin temelinde yer almaktadır. Stratejik dokümanlarda paydaşlarla ortak hareket edilmesi ve fikir paylaşımıyla birbirinden öğrenebilen şehirlerin oluşturulması vurgusu hakimdir.

Telekom Firmalarının Rolü

Telekom firmaları, açık veriyle yeni projeler üretilmesini sağlayan Kopenhag Şehir Veri Değişim Platformu’nun en büyük veri sağlayıcıları arasındadır. Büyük veri akışının sağlanması, demirbaş takibinin yapılması, kablosuz ağlarla çalışan sensörler için gerekli platformların oluşturulması ve düşük maliyetli veri bağlantılarının sağlanması gibi birçok hizmet telekomünikasyon altyapısı sayesinde sunulmaktadır.

Ön Plana Çıkan Başarılı Yönler ve Öneriler

  • Kopenhag net vizyonu, birimler arası koordinasyonu sağlayacak yapının kurulması, hedeflerin ölçülebilir ve net olması, projelerin vizyona uyumunun takip edilebilmesi ve etkin paydaş katılımının desteklenmesi yönleriyle başarılı bulunmaktadır.
  • Açık veri ile karar alma mekanizmaları geliştirilmiş, kamu ve özel sektör ortaklığı teşvik edilmiş, politik ve stratejik inisiyatifler desteklenmiştir.
  • Uygulanan iş modelinde planlamadan karar almaya, uygulamadan izlemeye tüm süreçlerde paydaş katılımına önem verilmektedir.
  • Kopenhag uygulamasındaki iletişim yönetimi dikkat çekmektedir. İletişim stratejisi çerçevesinde uygulamalar halka duyurulmaktadır.
  • Şehrin ihtiyaçlarına ve stratejisine yönelik olarak akıllı şehir projeleri yeşil şehir teması çerçevesinde şekillenmektedir.
  • Kopenhag akıllı şehir uygulamalarına yönelik yapılan etki analizi sonuçlarına Akıllı Şehir Yol Haritasında yer verilmiştir.

1 Kopenhag Akılı Şehir 2015, Şehir Bilgisi Raporu, Teknik ve Çevresel İdare Dairesi
2 Kopenhag Akıllı Şehir Stratejisi, Erişim Adresi: https://goo.gl/e0jxES
3 Danimarka Kent, Konut ve Kırsal Alan Bakanlığı, (2015) ‘Geleceğin Şehirleri Dijital ve İnsan: Fikirlerden Uygulamaya Akıllı Şehir Metotları’ Erişim Adresi: https://goo.gl/aABdhz​​

Yorumlar

0 / 0
+ Daha Fazla Gör (-10)
Şehrini Değiştir

sehirsizin.com Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin hazırladığı bir websitesidir.