Sign In
Barselona
1696

​​​​​​​​​​Barselona’nın akıllı şehir yolculuğu birbirinden bağımsız pek çok projenin akıllı şehirler stratejisi ve vizyonu ile birleştirilmesiyle hız kazanmıştır. Varolan yatırım faaliyetleri için tutarlı ve şehrin gelecek hayaline uygun bir çerçeve oluşturma amacıyla 2012 yılında oluşturulan ‘Akıllı Şehir Barselona Programı’ ile mevcut şehir yatırımları kategorize edilerek tek bir vizyon ve strateji altında birleştirilmiştir. Barselona’nın akıllı şehir hedefleri üç katmandan oluşmaktadır. Açık verinin yaygınlaştırılması ve kamu yönetimi hizmetlerinin açık veri uygulamalarına izin verir şekilde geliştirilmesi ilk katmanı oluşturmaktadır.

Çeşitli araçlarla birçok kaynaktan toplanan verinin, açık veri mahiyetinde sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle paylaşımı sayesinde ekonomik gelişim öngörülmektedir. Veriye ve inovasyona dayalı büyüme yoluyla bilgi ekonomisi ve bilgi toplumuna geçiş hedeflenmektedir.

Barselona’nın akıllı şehir vizyonu verimli bir ortamda insan hızında yaşayan ve sıfır emisyon üreten kendi kendine yetebilen bir şehir olmaktır.1

Barselona Akıllı Şehir Programları

Barselona akıllı şehir stratejisi, 22 faaliyet alanında 200 proje aracılığıyla uygulanmaktadır. Akıllı Şehir Barselona Programı çatısı altında yer alan faaliyet alanları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Akıllı Şehir Paydaşları

Barselona’nın akıllı şehir inisiyatifleri Barselona Şehir Konseyi tarafından yönlendirilmektedir. Şehir Konseyi bünyesinde Barselona Belediyesi Bilgi Teknolojileri Enstitüsü’nü (IMI) barındırmaktadır. Bu enstitü Barselona Akıllı Şehirler Programı’nın organizasyonunda kilit rol almıştır.2 Ayrıca hayata geçirilen inisiyatifler ICT Barselona Uluslararası Şehir Habitatı Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Barselona Akıllı Şehirler Programında ulusal ve bölgesel resmi kurumların yanı sıra üniversiteler, ortak inovasyon merkezleri, kümelenmeler, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri, teknoloji geliştirme firmaları ve vatandaşlar akıllı şehir paydaşları arasında yer almaktadır.

​Telekom Firmalarının Rolü

Barselona’daki Telekom firmaları, nesnelerin interneti teknolojisinin daha etkin çalışması için normal kapsama hizmetlerine ek olarak Düşük Güçlü Geniş Alan Ağı da sağlamaktadır. Aktif ve pasif iletişim altyapısı, şehrin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabilmesine olanak tanımaktadır. Telekom şirketleri tarafından Şehir İşletim Sistemi’ndeki farklı modüller bir araya getirilerek Akıllı Beyin Platformu oluşturulmuştur. Böylece veri kaynakları ve akıllı şehir çözümleri arasında köprü görevi üstlenilmiştir.

Ön Plana Çıkan Başarılı Yönler ve Öneriler

  • Barselona, ekip yapılanması, strateji ve görevlerin belirlenmesi, paydaş katılımı, kamu özel işbirliği ve bilgi teknolojilerinin ekonomik kalkınmayı destekleyecek şekilde kullanımıyla ülkemize örnek oluşturmaktadır. 2014 yılında seçili 12 dalda incelenen uygulamaların etki analizi sonuçlarına Akıllı Şehir Yol Haritasında yer verilmiştir.
  • Farklı uygulamaların akıllı şehircilik kapsamında tek çatıda birleştirilmesi ve belirlenen vizyona göre takip edilip gerekli değişiklikleri yapacak ekip yapısının tasarlanması programın kilit başarı faktörleri arasındadır.
  • Ekip üyelerinin görev ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmıştır.
  • Oluşturulan protokoller aracılığıyla ekonomik gelişimin desteklenmesi için açık verinin sivil toplum kuruluşları, kişiler ve özel sektör tarafından kullanımı kolaylaştırılmıştır.
  • İş modelinde kamu, özel sektör, üniversite ve vatandaş iş birliği dikkat çekmektedir. Akıllı şehir programının kilit paydaşları uzun vadeli olarak belirlenmiş ve kamu özel işbirliği metoduyla hizmet alımı yöntemi uygulanmıştır.
  • Bilgi ve İletişim teknolojileri akıllı şehir yapısının temel unsurunu oluşturmaktadır.

​Örnek Proje: Açık Veriden Ekonomik Kalkınmaya: Kentsel Laboratuvar Projesi

Barselona’nın ‘inovasyon şehri olma’ hedefini desteklemek üzere kurulan ve bir belediye şirketi olan 22@Barcelona, ekonomik ve finansal krize karşı şehir ekonomisini ve inovasyonu destekleyebilme, vatandaşların yaşam kalitesini artırma, şirketlere ürün ve hizmetlerini pilot projeler aracılığıyla hayata geçirebilme fırsatı verme gibi amaçlarla 2008’de Kentsel Laboratuvar Projesi’ni geliştirmiştir.

Proje kapsamında 200 hektarlık eski bir endüstriyel bölge yeniden tasarlanarak akıllı şehir pilot projelerinin uygulanabileceği ve etkisinin ölçülebileceği alanlar oluşturulmuştur.

Bu projenin iş modeli, kamu kurumlarının, özel sektörün, üniversitelerin ve vatandaşların bir arada çalışmasına dayanmaktadır.

Kuruluşundan itibaren 4 yıl içerisinde proje planının %70’i tamamlanmıştır. 117 proje hayata geçirilerek bölgede 1.500 şirket ve enstitü kurulmuştur47. Şu anda 7.000’in üzerinde şirket bölgede faaliyet göstermektedir .3

Bölgede medya, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, tasarım ve enerji alanlarında özelleşmiş tematik kümelenmeler oluşturulmuştur. Böylelikle yerel olarak test edilen ve hayata geçirilen projelerin global ölçek kazanması ve ihraç edilmesi amaçlanmaktadır.

1 Barselona akıllı şehir websitesi, Erişim adresi: https://goo.gl/BzVtsc​ ​
2 Barselona Şehir Konseyi, Barselona 5.0, Erişim Adresi: http://bit.ly/2kx0YpD​
3 ​@22 Barcelona Basın Duyurusu, Erişim Adresi: https://goo.gl/Jo1rFg​​​​​

Yorumlar

0 / 0
+ Daha Fazla Gör (-10)
Şehrini Değiştir

sehirsizin.com Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin hazırladığı bir websitesidir.