Sign In
Istanbul
8612

​​​​​​​Akıllı şehir kavramı son yıllarda birçok çevrede sıklıkla dile getirilmektedir. Yapılan araştırmaların ortak yönü henüz akıllı şehir kavramına ilişkin genelgeçer ve kabul görmüş tek bir tanımın bulunmadığı yönündedir.

Vodafone ve Deloitte ortaklığında hazırlanan Akıllı Şehirler Yol Haritasında yer alan tanımıyla akıllı şehir: bütünsel bir bakış açısıyla şehrin daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha verimli olması amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin sağladığı çözümleri odağına insanı alarak ilgili tüm paydaşların ve kurumların sahipliğinde kişisel verinin gizliliği ve diğer etik kuralları ihlal etmeden katılımcı ve şeffaf bir şekilde uygulayabilen ve kendini sürekli geliştiren ve öğrenen şehirdir.

Akıllı şehirlerin nasıl çalıştığını anlayabilmek için öncelikle akıllı şehir tanımının hangi anlamda kullanıldığı, paydaşlarının kim olduğu, ekonomiyle ilişkisi ve ne gibi teknolojilerin yarını şekillendireceği açıklanmalıdır.

Şehirlerin yaşadığı sorunlara akıllı çözümlerin yani sorunun kökenine inecek uzun vadeli çözümlerin bulunması ve geleceğe hazır olma ihtiyacından hareketle akıllı şehir kavramı doğmuştur. Her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada bu kavram, insanı merkeze alarak şehirlerin daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir ve daha verimli olabilmesi amacıyla teknolojik çözümlerin katılımcı yaklaşımla kullanılmasını ifade etmektedir.

Bilgi iletişim teknolojilerinin şehir sakinlerinin hayat kalitesinin artırılması hedefiyle yerel yönetim hizmetlerine entegre edilmesi sonucunda kaynakların daha etkin yönetimi ve dolayısıyla şehrin sürdürülebilir kalkınması akıllı şehirlerin genel prensibini oluşturmaktadır. Bu prensip çerçevesinde akıllı şehirler; çeşitli sensörler, elektronik cihazlar ve ağlar gibi ileri teknolojiyle donatılmış geleceğin emniyetli, güvenilir, öngörülebilir, çevreci ve verimli kentsel merkezleri olarak anılmaktadır.

Avrupa Komisyonu’na göre akıllı şehir: Sürdürülebilirlik, ekonomik gelişim ve yaşam kalitesi faktörlerine bağlı olarak tanımlanan ve şekillenen bir kavramdır. Bu tanımda akıllı şehir hedeflerinin fiziki altyapı, beşeri ve sosyal sermaye, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapıları aracılığıyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır.

İngiltere İş, Yenilik ve Yetenekler Politikaları Bakanlığı’na göre akıllı şehir:​ Şehirlerin daha yaşanabilir, daha dayanıklı ve yeni zorluklarla daha çabuk baş edebilmesi yolunda birçok adımı olan bir süreçtir. Bu tanımda akıllı şehirlerden beklenti vatandaşların ihtiyaçlarına en uygun şekilde kamu veya özel sektör tarafından sunulan hizmetlere katılımının sağlanmasıdır.

Atlantik'in karşı kıyısında, Amerika’da ise Enerji Bakanlığı’na bağlı Bilimsel ve Teknik Bilgi Bürosu’na göre akıllı şehir: “Yollar, köprüler, tüneller, raylı sistemler, hava alanları, limanlar, iletişim ağları, su ve enerji kaynakları, hatta başlıca binalar dahil olmak üzere şehrin tüm kritik altyapı koşullarının takip edildiği ve entegre olarak yönetildiği, kaynak kullanımının optimize edildiği, önleyici koruma önlemlerinin planlandığı, güvelik unsurlarının izlendiği ve vatandaşa hizmetin en üst seviyeye getirildiği şehirlerdir.”

Uluslararası Standartlar Enstitüsü’ne (ISO) göre akıllı şehir: Akıllı şehirler üzerine ilk rehberini Mayıs 2014’de yayınlayan Enstitünün ISO3720 tanımına göre akıllı şehir: “ şehrin planlamasını, yönetimini, inşasını ve akıllı hizmetleri kolaylaştıracak nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri ve entegre coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir modeldir.” ISO’ya göre akıllı şehir oluşumlarının ana hedefi: kamu hizmetlerinin kolaylığının, şehir yönetiminin duyarlılığının, şehrin yaşanabilirliğinin, altyapıların uygunluğunun ve ağ güvenliliğinin uzun süreli etkili olmasının sağlanması ve sürdürülmesidir.

Literatürde yer alan akıllı şehir terminolojisi incelendiğinde, teknolojik gelişim, vatandaş katılımı ve sürdürülebilir kalkınma unsurunun vurgulandığı görülmektedir.

Akıllı Şehir Nedir?

 

Yorumlar

0 / 0
+ Daha Fazla Gör (-10)
Şehrini Değiştir

sehirsizin.com Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin hazırladığı bir websitesidir.